اگر می خواهيد احساس بهتری داشته باشيد بايد بدانيد ودرک کنيد که به جای حوادث بيرونی، افكار وطرز تلقي هاي شما هستند كه احساسات شما را به وجود مي آورند.
مي توانيد انديشه،احساس ورفتار خود راتغيير دهيد.اين اصل ساده ودر عين حال انقلابي ،شما را در تغيير زندگي خود ياري مي دهد.
(ازحال بد به حال خوب اثر دكتر برنز)
  
نویسنده : سمن ; ساعت ۱٢:۳۳ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢۳ امرداد ۱۳۸۱