وقتي زمان حركت به جلو است ،اگر آمادگي نداشته باشيم ،دوست داريم به عقب برگرديم.   
نویسنده : سمن ; ساعت ۱٢:٤۳ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢۸ امرداد ۱۳۸۱