نيايش

اولين راه مستقيم به سوي خداوند نيايش است و بعد از آن شادي.

------------------------------------------


خداوندا ، كاري كن كه درك كنم هر اتفاقي براي من پيش مي آيد به خواست و مشيت توست.
خداوندا، كمك كن آن اندازه فروتن باشم كه بپذيرم با ديگران تفاوت ندارم.
خداوندا، كمك كن كه هرگز تظاهر نكنم به آنچه كه نيستم.
خداوندا،كمك كن كه كاري انجام ندهم و سخني نگويم كه باعث آزرده شدن ديگران شود.
خداوندا، كمك كن تا هميشه شهامت گفتن حقيقت را داشته باشم و دروغي بر زبان نياورم.
خداوندا، كمك كن كه در برابر مشكلات زانو نزنم.

وخداوندا،آرامش را به من عطا كن.  
نویسنده : سمن ; ساعت ۱:۱٧ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢٤ شهریور ۱۳۸۱